Žádost o souhlas se zřízením speciální třídy (speciálních tříd)

Příloha obsahuje tiskopisy žádostí o souhlas se zřízením:

  • speciální třída
  • přípravná třída
  • přípravný stupeň
  • kurz pro získání základního vzdělání

Dokumenty ke stažení


Výchovně vzdělávací program ŠKOLA NA FARMĚ
Nabídka výchovně vzdělávacího programu ŠKOLA NA FARMĚ pro základní školy a školská zařízení. Program ŠKOLA NA FARMĚ realizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. od roku 2016. ŠKOLA NA FARMĚ se uskuteční v předem stanovených termínech s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Pozvánku na farmu v Netlukách s bližšími informacemi naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení


Termíny pro podávání žádostí v roce 2023 - Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

Evropská komise zveřejnila termíny pro podávání žádostí v programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v roce 2023. Kromě termínů vydala aktualizovanou Příručku k programu, v níž se mimo jiné vyhlašuje nově výzva pro oblast vzdělávání Sport, kde mají pracovníci malých sportovních klubů či spolků možnost vyjet do zahraničí, získávat nové zkušenosti, kompetence, know-how. Zároveň kvůli rostoucí inflaci program zvýší příspěvky pokrývající výdaje účastníků výjezdů v rámci Projektů mobilit.

Podrobně jsou všechny termíny u všech aktivit vypsány v novince na webu, kde budou postupně zveřejňovány i termíny informačních seminářů a webinářů, které budou pořádány (převážně v prosinci a lednu). Konkrétně pro oblast školního vzdělávání (ZŠ, gymnázia) je momentálně plánovaný webinář 20. 12., sektor odborného vzdělávání a přípravy (SOU, SOŠ, VOŠ) bude mít prezenční semináře 4. 1. 2023 v Olomouci a 17. 1. 2023 v Olomouci. Další sektory vzdělávání budou přibývat.

Základní termíny podávání žádostí:

23. 2. 2023 – Projekty mobilit

22. 3. 2023 – Projekty spolupráce

4. 10. 2023 – případné druhé kolo v některých aktivitách

19. 10. 2023 – žádosti o akreditace

 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1

www.dzs.cz


MŠMT - Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách

Dokumenty ke stažení


MŠMT - Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2023

MŠMT zveřejňuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023

Odkaz ZDE