Preventivně vzdělávací soutěž pro žáky MŠ a ZŠ – Svět očima dětí 
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 21. ročník preventivně vzdělávací soutěže Svět očima dětí. Soutěž je určena pro žáky mateřských a základních škol. V příloze naleznete leták s tématy pro rok 2024 a dále brožuru, která obsahuje informační listy k jednotlivým tématům.

Dokumenty ke staženíVyhlášení 11. ročníku soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2024-2026
Klub ekologické výchovy z.s. ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlašují 11. ročník soutěže o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2024-2026. Zúčastnit se mohou školy a školská zařízení se sídlem ve Středočeském kraji všech zřizovatelů.
Bližší informace k soutěži, dotazník k hodnocení aktivit školy v oblasti environmentální výchovy (EV) a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) a kritéria pro hodnocení naleznete v přílohách.

Dokumenty ke stažení


Žádost o souhlas se zřízením speciální třídy (speciálních tříd)
Příloha obsahuje tiskopisy žádostí o souhlas se zřízením: speciální třída, přípravná třída, přípravný stupeň a kurz pro získání základního vzdělání

Dokumenty ke staženíTermíny pro podávání žádostí v roce 2023 - Erasmus+ a Evropský sbor solidarity
Evropská komise zveřejnila termíny pro podávání žádostí v programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v roce 2023. Kromě termínů vydala aktualizovanou Příručku k programu, v níž se mimo jiné vyhlašuje nově výzva pro oblast vzdělávání Sport, kde mají pracovníci malých sportovních klubů či spolků možnost vyjet do zahraničí, získávat nové zkušenosti, kompetence, know-how. Zároveň kvůli rostoucí inflaci program zvýší příspěvky pokrývající výdaje účastníků výjezdů v rámci Projektů mobilit.
Podrobně jsou všechny termíny u všech aktivit vypsány v novince na webu, kde budou postupně zveřejňovány i termíny informačních seminářů a webinářů, které budou pořádány (převážně v prosinci a lednu). Konkrétně pro oblast školního vzdělávání (ZŠ, gymnázia) je momentálně plánovaný webinář 20. 12., sektor odborného vzdělávání a přípravy (SOU, SOŠ, VOŠ) bude mít prezenční semináře 4. 1. 2023 v Olomouci a 17. 1. 2023 v Olomouci. Další sektory vzdělávání budou přibývat.

Základní termíny podávání žádostí:
23. 2. 2023 – Projekty mobilit
22. 3. 2023 – Projekty spolupráce
4. 10. 2023 – případné druhé kolo v některých aktivitách
19. 10. 2023 – žádosti o akreditace

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1
www.dzs.cz


MŠMT - Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách

Dokumenty ke stažení


MŠMT - Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2023

MŠMT zveřejňuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023

Odkaz ZDE