Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Středočeská delegace vedená náměstkem hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů panem Gabrielem Kovácsem a radním pro oblast regionálního rozvoje, sportu a cestovního ruchu panem Martinem Draxlerem se 14. června 2019 zúčastnila již 12. ročníku Czech Street Party v Bruselu, kde se Středočeský kraj prezentoval v rámci stánků Stálého zastoupení ČR při EU. Akce se každoročně koná...

Na základě pozvání z partnerského regionu Dolnoslezské vojvodství, s jehož maršálkem uzavřela hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová dohodu o partnerské spolupráci v září 2018, se uskutečnilo ve dnech 6. - 7. června 2019 ve Vratislavi jednání na téma spolupráce v oblasti propagace krajů, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Delegace Středočeského kraje rovněž...

"Další ročník Eurokvízu je za námi", vydechli si i oddechli si koordinátoři ze čtyř evropských regionů, které spolu spolupracují už neskutečných 16 let. Jako každoročně se ve Středočeském kraji, Burgundsku-Franche Comté, Opolském vojvodství a Porýní Falci konala vědomostní soutěž Eurokvíz, která letos obsahovala otázky na téma zemědělství a ochrana přírody. Máte zájem se také otestovat a...

V pátek 24. května proběhlo zdvořilostní setkání zástupců Středočeského kraje – náměstka Miloše Petery a náměstka Gabriela Kovácse se zástupci čínské provincie Zhejiang. Krátké jednání na témata možné spolupráce se uskutečnilo vzhledem v minulosti již navázaným kontaktům se Středočeským kraje a rovněž u příležitosti společného vystoupení žáků Gymnázia Jiřího Ortena z Kutné Hory a studentů...

Již tradičně Středočeský kraj obdržel pozvání od partnerského regionu Porýní Falc k účasti na dni oslav ústavy, takzvaný „Verfassungfest“. Delegace Středočeského kraje zajistila na den oslav stánek umístěný ve dvoře zemského muzea Porýní Falc v Mohuči, kde se akce konala. Návštěvníkům zde byly nabízeny propagační materiály kraje podporující cestovní ruch v regionu, výlety...

V návaznosti na oficiální návštěvu z regionu Porýní-Falc ve středních Čechách se odbor kultury vydal na návštěvu vytipovaných institucí v Německu, se kterými by mohl navázat spolupráci a realizovat výměnné stáže odborníků, které by přispěly k obohacení spolupráce a sdílení poznatků mezi oběma partnerskými regiony. Iniciativa ke konkrétním setkáním s kulturními institucemi...

V oblasti školství se začínají rozvíjet vztahy s partnerským regionem Dolnoslezské vojvodství v Polsku, s jehož maršálkem hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová podepsala dohodu o partnerství v září loňského roku. I přesto, že je toto partnerství zatím ještě „v plenkách“, za poměrně krátkou dobu se již uskutečnilo několik setkání a společných...

Na konci dubna se v polské Opoli v rámci oslav 15. výročí vstupu do Evropské unie konalo setkání partnerských regionů a vyhlášení soutěže Partnerství bez hranic. Akce se za Středočeský kraj zúčastnila předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Marie Kaufmann (ANO 2011) a zástupce ředitele KÚ pro sekci finanční a územní správy Roman Šubert. „Opolské vojvodství...

Dne 29. dubna se sešli zástupci odboru školství, oddělení zahraniční spolupráce a protokolu a  Vzdělávacího institutu Středočeského kraje s paní Catherine-Court Maurice, která je vedoucí oddělení zahraničních vztahů při ministerstvu školství v partnerském regionu Burgundsko-Franche Comté. Schůzky se zúčastnila i paní Helene Buisson reprezentující Francouzské velvyslanectví v České...

Studentské výměny jsou populární možností, jak mohou mladí lidé blíže poznat kulturu a třeba i přístup učitelů za hranicemi a procvičit si cizí jazyky. Tento týden přijeli na návštěvu nejen středních Čech studenti zemědělské školy Fontaines v Burgundsku, partnerského regionu Středočeského kraje.   „Tak kam je máme vzít teď, paní učitelko?“ volá Alžběta Jeníková, studentka...

ODKAZY na důležité projekty