Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

CAPREX: Capital Regions Exchange je společnou iniciativou Braniborska a středních Čech. Byla založena v říjnu 2018 s cílem porovnat hospodářské politiky a inovační strategie v evropských regionech Braniborsko, Středočeský kraj, Helsinky-Uusimaa a Dolní Rakousy. První setkání CAPREX se konalo v Postupimi loni v říjnu. Letos připadla hostitelská role Středočeskému kraji. „Naši...

Ke spolupráci na poli vědeckého výzkumu, inovací, cestovního ruchu, školství nebo kultury se zavázali zástupci Středočeského kraje a Kyjevské oblasti. Společné memorandum podepsali za Středočeský kraj hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a za Kyjevskou oblast předseda Kyjevské regionální státní administrativy Mykhailo Bno-Airiian. „S Kyjevskou oblastí máme mnoho společného....

Dne 2. 9. 2019 se vydaly na cestu do Mohuče hned tři vozy úřadu Středočeského kraje. Čtrnáctičlenná delegace se vydala doprovodit hejtmanku kraje paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou do partnerského regionu Porýní Falc, aby se zde zúčastnila setkání s ministerskou předsedkyní Malu Dreyer, prezidentem Zemského sněmu panem Hendrikem Heringem a zároveň diskutovala s odborníky...

Na letošní, 14. ročník hudebního festivalu pro mládež Sister Cities v Sičuánské metropoli Chengdu se vydaly studentky třetího ročníku SPgŠ z Čáslavi, které zde reprezentovaly Středočeský kraj a vystupovaly společně s 50 hudebními formacemi, skupinami a sbory ze 42 měst a partnerských regionů, které se sjely z 30 zemí světa. Právě tato diverzita se zasloužila o nesmírně širokou a pestrou...

Ve středu 26. června 2019 navštívil Památník Vojna Lešetice, pobočku Hornického muzea Příbram, velvyslanec Spojených států amerických Stephen B. King. Touto návštěvou navázal na tradici návštěv amerických velvyslanců, kteří sem po zpřístupnění Památníku Vojna veřejnosti v roce 2005 pravidelně míří. Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl ho spolu se zástupcem zřizovatele muzea,...

Dne 28.června 2019 přišla ke zdvořilostnímu přijetí delegace z Indonéské Jakarty, kterou zde uvítal náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů pan Gabriel Kovács. Zástupci komise pro finance a daně s ním projednávali rozlišné metody  a způsoby financování  a předávali si zkušenosti z praxe. Na rozdíl od Jakarty je v České republice centralizovaný systém výběru...

V pátek 14. června 2019 zavítala do Středočeského kraje polská delegace vedená radním Michałem Bobowiecem z Dolnoslezského vojvodství. Jedná se o partnerský region Středočeského kraje, s jehož maršálkem podepsala v září 2018 dohodu o partnerské spolupráci hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Delegace, jejíž zaměření bylo zejména na cestovní ruch, regionální rozvoj, volný čas a sport...

  Tým čtyř výškařů ze Středočeského kraje se na v pořadí již 14. ročníku tradičního High Jump Festivalu (Festival ve skoku vysokém), který pořádal dne 22. a 23. června 2016 partnerský region Opolské vojvodství v Opoli. Tohoto klání se účastní každoročně špičky světové atletiky v této disciplíně. V soutěži mužů zvítězili za větrného počasí Edgar Rivera (Mexiko) a...

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) se dnes setkala s honorárními konzuly, kteří jsou nyní v České republice na společném setkání. Na dvě stovky konzulů z celého světa se schází vždy jednou za pět let. Součástí programu byla i návštěva Středočeského kraje. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se setkala se skupinou konzulů, kteří si vybrali program...

V pondělí 17. června 2019 navštívila čínská delegace z města Mianyang z provincie Sichuan v čele s panem Liu Chao Středočeský kraj. Důvodem přijetí byla zdvořilostní návštěva a upevnění kontaktu v rámci partnerství mezi Středočeským krajem a provincií Sichuan. Čínskou delegaci na půdě krajského úřadu přivítal náměstek hejtmanky pan Miloš Petera společně s radním pro oblast školství...

ODKAZY na důležité projekty