Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

  Dne 2.2. 2022 přivítala na KÚ Středočeského kraje paní hejtmanka Petra Pecková mimořádného a zplnomocněného velvyslance Japonska v České republice, jeho Excelenci pana Hideo Suzuki s doprovodem, panem Nyoyuki Ito. Na neformálním pracovním jednání se řešila spolupráce v oblasti automobilového průmyslu a fungování společnosti Toyota v Ovčárech na Kolínsku, dále české...

  Dne 18.1.2022 přivítala na úřadě Středočeského kraje paní hejtmanka Petra Pecková Jeho Excelenci, velvyslance Albánské republiky v České republice, pana Iliriana Kuku. Během krátkého pracovního setkání se projednávala spolupráce v rámci nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU a s tím spojené závazky -  tato tématika pana velvyslance zajímala, protože jeho země je...

Třetí turistické fórum se uskutečnilo v krkonošském letovisku Szklarska Poreba 8. října 2021 v rámci projektu Interreg Polsko – Sasko za účasti představitelů spolupracujících oblastí Dolního Slezska, Saska a Libereckého kraje a problematika zde řešená se přímo dotýkala i rozvoje turistického ruchu severní části Středočeského kraje. Středočeský kraj tak byl přizvaným čestným hostem...

Dnes je Den německé jednoty, jeden z nejvýznamnější svátků v moderní historii Německa. K tomuto významnému dni se účastnila oslavy na německé ambasádě hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková společně s náměstkem pro finance, strategie a inovace panem Věslavem Michalikem,  prezidentem zemského sněmu Porýní-Falc Hendrikem Heringem a státní tajemnicí Kancléřství Porýní-Falc Heike...

Září je opravdu nabité zahraniční spoluprací. Partnerství se spolkovou zemí Německa Porýní-Falc trvá 18 let. A právě dnes přijel na oficiální návštěvu prezident zemského sněmu Porýní-Falc Hendrik Hering a státní tajemnice Kancléřství Porýní-Falc Heike Raab. Nechyběl ani mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR H.E. pan Andres Künne. Všechny přivítal ředitel...

V pondělí jsme měli na hejtmanství vzácnou návštěvu, rakouskou velvyslankyni v ČR J.E. paní Bettinu Kirnbauer. Cílem návštěvy bylo oficiální navázání spolupráce s Dolním Rakouskem, které obklopuje hlavní město Vídeň stejně jako Středočeský kraj - oficiální stránka a hlavní město Prahu. Stejné problémy, výzvy, zkušenosti s jejich řešením.

Během oficiální návštěvy v Budapešti dnes  došlo k slavnostnímu aktu podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, které za Středočeský kraj podepsala hejtmanka kraje paní Petra Pecková  společně  s předsedou valného shromáždění župy Pešť, panem Istvánem Szabo  (“hejtman” kraje Pešť) . Toto memorandum zatím doposud fungovalo neformálně a to zejména v oblasti školství,...

Regionální partnerství a rozvoj v mnoha oblastech spolupráce je pro Středočeský kraj jedním z priorit v rámci zahraniční politiky. I proto dnes – 21.7.2021 – proběhla z důvodu COVID opatření mezi Českem a Slovenskem online konference s předsedou Bratislavského samosprávného kraje Jurajem Drobou. Hejtmanka Petra Pecková projednala se svým protějškem několik oblastí...

V souvislosti s aktem státního terorismu, jímž bylo nucené přistání letadla společnosti Ryanair s opozičním aktivistou Ramanem Pratasevičem v Bělorusku v neděli 23.5. , se radní Středočeského kraje rozhodli neprodleně ukončit mezinárodní spolupráci s Grodenskou oblastí v Bělorusku formou výpovědi memoranda. Návrh Rady dnes schválilo Zastupitelstvo kraje na dnešním zasedání. Běloruská...

Na žádost zastupitelského úřadu České republiky v Polsku se dnes hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková spojila na online jednáním s českým velvyslancem v Polské republice Ivanem Jestřábem. Velvyslanec hejtmance představil fungování zastupitelského úřadu v Polsku a nabídl pomoc i součinnost v organizování oficiálních návštěv i pracovních cest....

ODKAZY na důležité projekty