Koncepce deinstitucionalizace a transformace dětských domovů zřizovaných Středočeským krajem
Koncepce deinstitucionalizace a transformace dětských domovů zřizovaných Středočeským krajem je strategický dokument, jehož cílem je nabízet dětem péči, která ačkoli je realizovaná v dětských domovech, je co nejvíce individualizovaná podle potřeb dětí, připomíná rodinné prostředí, ale zároveň je realizovaná kvalifikovanými odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Koncepce obsahuje data o dětských domovech ve Středočeském kraji, základní pilíře a východiska, SWOT analýzu výchozí situace, priority, cíle a opatření, financování a předpokládaný harmonogram.
 

Dokumenty ke stažení