Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Dodatek č. 1 k Programu 2017 - 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 020-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 schválilo Dodatek č. 1 k Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Dokumenty ke stažení


ODKAZY na důležité projekty