Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Obce přihlášené ve Středočeském kraji do soutěže Vesnice roku 2017

O titul Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova bude ve Středočeském kraji bojovat 13 obcí

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole.

Ve Středočeském kraji se v roce 2017 přihlásilo do soutěže 13 obcí.

 

Název

Okres

Blažejovice

Benešov

Cítov

Mělník

Davle

Praha-západ

Dolní Slivno

Mladá Boleslav

Hostín

Mělník

Hvožďany

Příbram

Kamberk

Benešov

Krušovice

Rakovník

Louňovice pod Blaníkem

Benešov

Petrovice

Příbram

Řisuty

Kladno

Třebotov

Praha-západ

Zlonice

Kladno

Harmonogram návštěv obcí SK – krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017

 

 Datum

Navštívená obec

Okres

Hodina

30. 5. 2017

Řisuty

Kladno

8:00 - 10:00

 

Zlonice

Kladno

10:30 - 12:30

 

Cítov

Mělník

13:15 - 15:15

 

Hostín

Mělník

16:00 - 18:00

 

 

 

 

31. 5. 2017

Dolní Slivno

Mladá Boleslav

8:15 - 10:15

 

Davle

Praha-západ

11:45 - 13:45

 

Třebotov

Praha-západ

14:30 - 16:30

 

 

 

 

6. 6. 2017

Blažejovice

Benešov

8:00 - 10:00

 

Louňovice pod Blaníkem

Benešov

11:00 - 13:00

 

Kamberk

Benešov

13:15 - 15:15

 

Petrovice

Příbram

16:30 - 18:30

 

 

 

 

7. 6. 2017

Hvožďany

Příbram

8:00 - 10:00

 

Krušovice

Rakovník

12:00 - 14:00

 

 

O návštěvě byly obce předem informovány.

Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z:

  • prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce),
  • prohlídky obce,
  • obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.

Na základě výše uvedených podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích:

1. Koncepční dokumenty;

2. Společenský život;

3. Aktivity občanů;

4. Podnikání;

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice;

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií;

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci;

8. Péče o krajinu;

9. Připravované záměry;

10. Informační technologie obce;

11. Zlatá cihlu v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže).

 

 

Kontaktní osoba:

Jitka Králová

Odbor regionálního rozvoje

Tel.: 257 280 525

e-mail: kralovaj@kr-s.cz


ODKAZY na důležité projekty