Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Pozvánka na motivační seminář SK

Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu venkova SK a Sdružení místních samospráv SK si Vás dovolují pozvat na motivační seminář k soutěži

Vesnice roku 2017

CESTA ZA STUHOU

 

Seminář se uskuteční dne 4. dubna 2017 v Kulturním domě Cítov od 10:00 hodin.

Účast potvrzujte prosím na adrese uvedené v pozvánce spov.sk@seznam.cz nejpozději do 28. 3. 2017.

Seminář je určen starostům, zastupitelům a dalším příznivcům této velmi inspirující soutěže. Budou představeny úspěšné obce, jejich projekty a zkušenosti z minulých ročníků soutěže.

Dokumenty ke stažení


ODKAZY na důležité projekty