Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Infrastrukturního fondu: Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Infrastrukturního fondu.

 

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu

od 18. dubna 2017 od 9 hodin do 2. května 2017 do 15 hodin.

 

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:

 

  • v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese

            http://dotace.kr-stredocesky.cz, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí,

- žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA 

 

  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Dokumenty ke stažení


ODKAZY na důležité projekty