Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Středočeský Infrastrukturní fond - Kalkulačka ke stanovení maximální výše podpory

K předběžnému stanovení maximální výše podpory z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu můžete použít Kalkulačku na níže uvedené adrese:

http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/kalkulacka/index

 


ODKAZY na důležité projekty