Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Středočeského kraje 2017

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve středu 28. června 2017 slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci obce Hvožďany (okres Příbram).

Vítězná obec Hvožďany naplnila nejlépe smysl a poslání soutěže. Svou prezentací ukázala, jak plnohodnotný je život na venkově pod ´památným vrchem Třemšínem. Obec výrazným způsobem podporuje všechny věkové skupiny obyvatel. Podpora spolkového a komunitního života se odráží v mimořádné občanské sounáležitosti a to vše zároveň v souladu s okolní přírodou. Z každého obyvatele Hvožďan je cítit hrdost na svou obec.

Hvožďany se zúčastnily soutěže Vesnice roku letos podruhé. Již při své první účasti v soutěži v loňském roce udělala obec na hodnotitelskou komisi celkově velmi příznivý dojem a získala Diplom za společenský život a Diplom za vzorné vedení kroniky.

Soutěže se mohou zúčastnit obce (města i městyse) vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne v týdnu od 3. do 9. září 2017 a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 16. 9. 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sice pouze 13 obcí, ale kvalita prezentací všech zúčastněných obcí byla obrovská a celkové dojmy hodnotící komise ze všech návštěv byly velmi pozitivní. Právě z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií rozhodla neudělit Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).

Krajská hodnotitelská komise pečlivě posuzovala všechny uchazeče o titul Vesnice Středočeského kraje roku 2017 a měla opravdu nesnadný úkol. Musela nejen vybrat vítěze, ale také rozdělit další stuhy a diplomy.

Držitelé dalších stuh:                                                                                                                                                                     

obec Cítov (okres Mělník) – Modrá stuha za společenský život
obec Třebotov (okres Praha-západ) – Bílá stuha za činnost mládeže
obec Hostín (okres Mělník) – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí.

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 jsou:

obec Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) Diplom za vzorné vedení kroniky
obec Řisuty (okres Kladno) Diplom za rozvíjení lidových tradic
městys Zlonice (okres Kladno) Diplom za práci s mládeží
obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav) Diplom za spolkový život

obec Petrovice (okres Příbram) Diplom za podporu environmentálních aktivit
obec Krušovice (okres Rakovník) Diplom za vybudování kulturního centra obce
městys Davle (okres Praha-západ) Diplom za podporu sportovních aktivit mládeže
obec  Kamberk (okres Benešov) Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty
obec Blažejovice (okres Benešov) Diplom za péči o krajinu

obec Petrovice (okres Příbram) Cena naděje pro živý venkov

obec  Kamberk (okres Benešov) Koláčová cena

Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci Stavby venkova. V krajském kole byly přihlášeny do této části soutěže pouze dvě stavby a krajská hodnotící komise se shodla v názoru, že ani jedna z přihlášených staveb nesplnila beze zbytku všechna kritéria soutěže, a proto tuto cenu neudělila.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje. V loňském roce se celostátním vítězem stala obec Kašava reprezentující Karlovarský kraj.

Vítězi středočeského krajského kola soutěže, obci Hvožďany, přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále!

Dokumenty ke stažení


ODKAZY na důležité projekty