Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zpět Začal 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku

Jarní 47. Den malých obcí, který se konal dne 7. března 2017, byl tradičně ve znamení zahájení nového ročníku oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Obce z celé České republiky mohou již po třiadvacáté soutěžit o titul Vesnice roku.

Podmínky nového ročníku podepsal ministr zemědělství Marian Jurečka, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

"Našim hlavním úkolem jako jednoho z vyhlašovatelů a organizátorů soutěže je podpořit ty hodnoty venkova a jeho obyvatel, které jsou základem pro trvalou atraktivitu bydlení, ale hlavně života na venkově. Cením si všech starostek a starostů, kteří ve svých vesnicích udržují bohatý společenský a kulturní život, jehož nedílnou součástí jsou nejrůznější spolky. Těším se na další inspirativní ročník této soutěže a věřím, že každá obec v naší zemi má co nabídnout," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole). V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2017 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj (Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché. (Podatelna MMR bude v pátek 28. dubna 2017 otevřena do 16:00 hod.).

Jak podat přihlášku do soutěže?
http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-prihlasku

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Jak připravit prezentaci obce? Co vše je hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačních seminářích.

Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2017, který pod názvem „CESTA ZA STUHOU" organizuje Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu venkova SK a Sdružení místních samospráv SK se uskuteční dne 4. dubna 2017 v Kulturním domě Cítov.

Účast potvrzujte prosím na adrese uvedené v pozvánce spov.sk@seznam.cz nejpozději do 28. 3. 2017.

Motivační semináře, které se uskuteční u finalistů loňského ročníku soutěže Vesnice roku

30. března     Obec Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj
31. března     Obec Rudník, Královéhradecký kraj
6. dubna        Obec Sebranice, Pardubický kraj
7. dubna        Obec Kozojídky, Jihomoravský kraj
13. dubna      Obec Kašava, Zlínský kraj

Tyto motivační semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci s jednotlivými obcemi. V případě zájmu pošlete e-mailem potvrzení účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché Miroslava.Ticha@mmr.cz.

 

Dokumenty ke stažení


ODKAZY na důležité projekty