Realizované projekty

Zpět Projekt IN – FLIGHT

Realizace: 1.11.2011 – 31.12.2012

Cílem projektu bylo zvýšení podvědomí o potenciálu turistických destinací na území Středočeského kraje (dále SK) a jeho atraktivitách a tím i zvýšení počtu turistů navštěvujících SK a navýšení počtu dní. Účelem projektu byla realizace propagační kampaně na podporu incomingové turistiky v rámci SK formou marketingové kampaně realizované v in-flight magazínech leteckých společností. Tyto letecké společnosti zároveň provozují i lety, jež jsou navazující na další evropské i kontinentální lety při příletu i odletu z ČR..

Projekt si kladl za cíl oslovit potenciální návštěvníky atraktivit Středočeského kraji z cílové skupiny zahraničních turistů, kteří cestují do České republiky pomocí letecké dopravy případně cestují na linkách vybraných leteckých společností. Zvolený marketingový nástroj (inzeráty a PR články v in-flight magazínech) měl za cíl působit na rozhodování zahraničních turistů při výběru jejich aktivit v průběhu příletu do České republiky a dovést je i do Středočeského kraje.

Titulek tiskové zprávy i statistické tabulky vydané ČTK i ČSÚ  za r.2011 – 2013 dokazují, že „Do středních Čech přijelo za toto období více turistů, přibyli hlavně cizinci". Znamená to, že hlavního cíle projektu „zvýšení povědomí o potenciálu Středočeského kraje turistických destinací na jeho území, a tím i zvýšení počtu turistů navštěvujících Středočeský kraj, případně počtu strávených dní" – bylo dosaženo.

Dokumenty ke stažení